انگلیسی بلد نیستی، خواهشا انگلیسی ننویس. به خدا کلاس نداره

عرفان علیرضایی
logo-samandehi